Search

رونیکا،مسیر
زندگی هوشمند

شرکت رونیکا با هدف توسعه و تجاری سازی راه حل های اینترنت اشیا (IoT) با استفاده از تکنولوژی LoRaWAN و سایر پروتکل های شبکه ای، در آذرماه سال 1397 به ثبت رسیده است. رونیکا تیمی متشکل از متخصصین الکترونیک، مخابرات، مهندسی کامپیوتر و مدیریت می باشد. ماموریت ما ارائه راه حل های زندگی هوشمند در قالب خدمات و محصولات برای ایجاد تاثیرات مثبت در جوامعی که در آن کار و زندگی می کنیم تعریف شده است.

تیم ما